Fôring av jakthund

Riktig ernæring er en av de viktigste faktorene for hvor godt hunden din presterer på jakt, i tillegg til arv, genetikk og trening.

Hva avgjør hundens jaktegenskaper og ytelse?

Om en hund er en god jakthund eller ikke avhenger av flere ting. De viktigste faktorene som avgjør om en hund presterer godt på jakt er:

 

Arv og genetikk

Sammensetningen av muskler, kroppsbygning og trangen til å jakte er arvbare egenskaper.


Trening

Trening spiller en viktig rolle ved at hunden får økt muskel- og beinmasse, bedre hjerte- og lungekapasitet og blir bedre til å utnytte oksygen i musklene. Hunder må trene opp kapasiteten sin før jakt dersom de skal kunne yte maksimalt.


Ernæring

Sist, men ikke minst er det viktig at hunden får nok og korrekt ernæring og vann, til optimale tidspunkt.

 

Vanlige feil

Ved fôring av jakthund er det en vanlig feil at fôret inneholder for lite fett. Et fôr med lite fett inneholder også lite energi, noe som kan føre til at hunden blir ukonsentrert og slapp. Av samme grunn er det også svært viktig at hunden får nok vann.

Siden hunden vil ha behov for mer energi enn ellers er det lurt å gi et høyenergifôr. Dersom man isteden gir større mengder av et vanlig fôr for å dekke energibehovet skjer det ofte at hunden blir oppblåst og stinn, og den kan få diaré. Dersom hunden skal stå på et høyenergifôr i jaktperioden bør overgangen til dette fôret skje gradvis fordi en brå overgang også kan gjøre at hunden får diaré. 

Under jakten er hunden i svært mye aktivitet. Det er viktig at økningen i aktivitet tilvennes på forhånd slik at den skjer gradvis og ikke for hurtig. En plutselig, voldsom økning i aktivitetsnivå kan føre til at hunden får gangsperre og/eller blir stiv og støl. Det er også viktig å tilvenne hunden til underlaget slik at den ikke får såre labber. Her spiller også fôring en rolle: fôr med lite fettsyrer gjør labbene mer utsatt. 

 

Hva skal dietten til jakthunder bestå av? 

Fettinnholdet bør være 20-40 % 
Fett har høy energitetthet, og bidrar dermed til at hunden får i seg nok energi. En fettrik diett må introduseres gradvis slik at det ikke blir for tungt for fordøyelsen.

Proteininnholdet bør ligge mellom 22-30 %  
Protein er viktige byggeklosser for å bygge opp og reparere blant annet muskelfibre og blodceller.  Selv om protein er viktig er det ingen grunn til å overdrive, for mye protein er ikke bra.

Karbohydratinnholdet bør være 30-35 %  
Karbohydrater bidrar til å stabilisere tarmen og unngå diarè. Det er også en god energikilde. Hunder kan mobilisere energi hurtig fra karbohydrater.

En hund taper vann gjennom urin, utånding og avføring. Vanntilførsel skjer gjennom mat og drikke. Det er svært viktig at hunden får i seg nok vann, da et vanntap på bare 2 % gir 20 % dårligere yteevne!

 

Fordeler med høyenergifôr

Et høyenergifôr er laget for å være lett fordøyelig, energirikt og næringsrikt. På denne måten vil hunden få i seg mest mulig energi og næring uten å måtte spise store mengder.

Høyenergifôr er velsmakende på grunn av det relativt høye fettinnholdet. Fôret har også et høyt innhold av antioksidanter. Dette er viktig fordi fôr med høyt fettinnhold gir høyere stoffskifte og frigjøring av frie radikaler som kan skade celler og vev. Antioksidanter forhindrer dette.

 

Fôring før og under jakt

Før jakten bør en introdusere høyenergifôr gradvis over en periode på ca 1-3 uker før sesongen. En bør fortsette med dette så lenge hunden yter ekstra arbeidsinnsats.

Under jakten bør en gi 1/3 av dagsrasjonen 2-4 timer før arbeid. Deretter gis 10 % av dagsrasjonen hver annen time så lenge hunden er i arbeid. Resten av dagsrasjonen gis 1-2 timer etter slutten på arbeidet.

 

Tilleggsfôring

Det er flere typer tilleggsfôr tilgjengelig. Kommersielt våtfôr tilfører vann og energi.

Det inneholder ofte dyrefett og dermed ekstra energi. Det er viktig at det er en balanse mellom vitaminer og mineraler i fôret og at det inneholder antioksidanter. Fettrikt fôr harskner lett!

Slakteavfall inneholder mye mineraler. Det er imidlertid viktig å tenke på at slikt fôr kan inneholde bakterier og bakteriegifter hvis fôret er rått.

Vitaminisert vom er god fettkilde som inneholder lite proteiner.

Energibehov og vannbehov kan regnes ut før jakt, så har man en pekepinn på hvor mye man trenger. Vi ved Smådyrakutten kan hjelpe deg å regne ut hva din hunds behov er.

Spør oss om fôr og fôring av din hund!