Hjertesykdom hos hund og katt

Hjertelidelser er dessverre vanlige sykdommer hos hund og katt. De fleste hjertesykdommer opptrer når dyr har blitt eldre, men kan også være medfødt. Tegn på hjertesykdom kan være dårlig kondisjon og nedsatt utholdenhet, hoste(spesielt på natta), kollaps og vekttap. Dersom du opplever noen av disse symptomene, bør hunden eller katten undersøkes av veterinær for å finne ut om dyret kan ha en underliggende hjertesykdom.

Hanna Sofie Romstad

CSAVP-Cardiology (Sertifisert kardiolog) Godkjent screener, gjennom Norsk Forening Veterinær Kardiologi, arvelige hjertesykdommer hos hund.

Ofte vil hunder diagnostiseres første gang med hjertelidelser hos veterinær. Valper kan ha medfødt bilyd på hjertet, ofte er disse fysiologiske, og vil forsvinne før 6 måneders alder. Om valpen fremdeles har en bilyd på hjertet etter fylte 6 måneder anbefaler vi en ultralydundersøkelse av hjertet for å se om det er forandringer som kan få følger for hunden og eventuelt kan opereres eller om bilyden bare skyldes et endret strømningsmønster av blodet i hjertet og er ufarlig for hunden.

Hos eldre hunder vil vi oftest registrere en bilyd på hjertet fra 5-6 års alder, uten at eier har merket symptomer på hunden. Vi vil da lokalisere bilyden, gradere den, registrere puls styrke og kvalitet. Vi anbefaler også ultralyd av hjertet og røntgenundersøkelse av brystet for å se om hunden har forandringer i hjertemuskulaturen og eventuelt væske i lungene.

Hunder som plutselig har kollaps under aktivitet bør i tillegg undersøkes med EKG, som registrerer hjertets elektriske impulser. Ved forstyrrelser i disse elektriske impulsene vil man få avvik på EKG og i de fleste tilfeller kan dette medisineres.

Ved årlig oppfølging av hjertepasienter kan man sette inn hjertemedisiner på riktig tidspunkt og dermed forlenge hundens liv.

Relevante artikler

Mastcelle tumor

Mastcelle tumor

Mastcellesvulster er en av de mest vanlige svulstene hos hund og er også relativt vanlig hos katt. Det er først og fremst middelaldrende til gamle hunder som blir rammet av denne typen svulster.