Huggormbitt på hund og katt

Bitt av huggorm kan føre til en alvorlig forgiftning på hund og katt. Forgiftningen etter et huggormbitt kan variere fra total symptomfrihet til sjokkutvikling og kollaps i akuttstadiet, og senskader som nyre- og leversvikt, anemi (blodmangel) og skader på hjertemuskelen.

Rune Næverdal

Veterinær, Kirurg, GPCert(SAS)

Funkie var litt for nysgjerrig og fikk en skikkelig karamell på snuta.

Vanlige symptomer

Vanlige symptomer på huggormbitt kan være:

  • hevelse
  • smerte
  • slapp og nedstemt
  • oppkast og diarè
     

Hunder blir oftest bitt i hode/nese/hals, mens katter oftest blir bitt i en labb. Selv om hunder oftest blir bitt av huggorm i nese og hodet, er akutt pustebesvær veldig uvanlig.

Dødeligheten etter huggormbitt hos hund er 3-5 %. Forandringer i nyreverdiene, blodbildet og proteintap kan være en indikasjon på dårligere prognose.

Bittskader i labbene, tunge eller hals gir størst forgiftningsfare. Det finnes ingen sammenheng mellom størrelse på hunden og dødelighet.

Her er Funkie akkurat blitt bitt. Du kan se det ene innstikksåret på snuta.

Førstehjelp ved huggormbitt

1. Hold hunden i absolutt ro, spesielt ved bitt i et ben.
Bær hunden, eller gå i rolig tempo til bilen. Fysisk aktivitet øker giftspredning og sjansen for alvorlige organskader. Ikke manipulere bittstedet, dette kan gjøre at giften spres mer.

2. Ring nærmeste veterinærvakt. Ikke vent!
Nummeret til vår døgnåpne veterinærvakt i Oslo og Akershus er 820 90 390. 

3. Veterinær undersøker dyret og tar blodprøver.
Om veterinæren mistenker en alvorlig forgiftning eller om det er forandringer på blodprøvene må hunden/katten få væskebehandling, smertestillende og motgift.

Man bør følge opp hunder og katter bitt av huggorm med jevnlige kontroller hos dyrlege. 10 – 20% av huggormsbitte hunder sliter med senskader.

Her er flotte Funkie helt frisk og fin igjen!

Relevante artikler

Hjertesykdom hos hund og katt

Hjertesykdom hos hund og katt

Tegn på hjertesykdom kan være dårlig kondisjon og nedsatt utholdenhet, hoste (spesielt på natten), kollaps og vekttap.