Fredrikke er klinikkens daglig leder. Hun er veterinær og ble uteksaminert fra veterinærstudiet på Det Biovidenskabelige Fakultet i København i 2011. Siden endt studie har hun opparbeidet seg en allsidig bakgrunn fra flere klinikker, og har siden 2020 jobbet på EMPET Røa.

Fredrikke er spesielt interessert i sårbehandling, indremedisin og ultralyd, og hun har gjennomført flere etterutdanningskurs innenfor disse felt.

Fredrikke er født og oppvokst på Røa, en skikkelig Røa patriot som nå er glad for å jobbe i sine hjemtrakter.
Fredrikke har hatt flere hunder, men har nå en liten dyrepause grunnet et travelt småbarnsliv.