Magnus ble utdannet veterinær ved Royal Veterinary College i London i 2004, han begynte i EMPET i 2021. Magnus har flere etterutdanninger, CertAVP(SAM), spesialisert i hunde- og kattesykdommer og er snart ferdig med en master i onkologi. Magnus jobber ved indremedisinsk avdeling, med spesialfelt bukultralyd og onkologi.