Terese er utdannet veterinær ved veterinærhøyskolen i 2009. Terese er spesialist i hunde- og kattesykdommer. Hun jobber ved indremedisinsk avdeling på sykehuset, med spesialfelt innen thorax og bukultralyd, samt onkologi.