Kjetil Ueland er en av våre mest erfarne dyrleger med over 35 års erfaring. Han ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøyskole i 1982 og er spesialist på hund og katt.  Kjetil har også utgitt en rekke publikasjoner i Norsk Veterinærtidsskrift. 

Utdanning

1975 - Eksamen artium fra Valler gymnas, Bærum.

1982 - Norges Veterinærhøgskole, Oslo

1991 - Dr.scient, Norges Veterinærhøgskole (NVH).

1997 - Allmen spesialist  innen spesialiteten smådyr

2015 – GPCert(SAS) General Practitioner Certificate Small Animal Surgery

 

Praksis

1983-1984 - Privatpraksis v Heimdal Dyreklinikk, Trondheim.

1984-1985 - Sivilarbeid ved Universitetet i Trondheim, Museet, Zoologisk avdeling.

1986-1987 - Institutt for kirurgi, NVH.

1988-1991 - Dr.scient studium ved Avdeling for immunprofylakse,Veterinærinstituttet.

1985-1995 - Privat praksis ved Østre Bærum Dyreklinikk.

1995-1997 - Privat praksis i Waterloo - Belgia.

1997 2015 - Daglig leder ved Østre Bærum Dyreklinikk fra 2003 Doktor Dyregod fra 2014 AniCura Dyreklinikk Østerås

2011 - Høgskolelektor i kirurgi Norges veterinærhøgskole 6 måneder vikariat

2016 Daglig leder Stabekk Dyreklinikk

 

Vegleder i spesialistutdanning hund & katt

2005-8 Vegleder for veterinær Martine Lund Ziener, Fredrikstad Dyrehospital , Eksamen 2008

2009-10 Vegleder for veterinær Siri Sædberg, Stavanger Smådyrklinikk, eksamen 2011

2010 Sensor for veterinær Monica Heggelund, Oslo Dyreklinikk, eksamen 2010

2012-15 Vegleder for veterinær Heidi Haugholt, Rising Dyreklinikk eksamen 2016

2012-15 Vegleder for veterinær Hilde Heggen Anicura Dyreklinikk

2018 - 22 Vegleder for Sunniva Venås, EMPET Stabekk Dyreklinikk

 

 

Publikasjoner          

Berg,K & Ueland,K. Et tilfelle av mastitt hos ku forårsaket av Pasteurella multocida. Norsk Veterinærtidsskrift (1983),95,7-8,493-495.

Ueland,K. Et tilfelle av puerperal eclampsi hos katt. Norsk Veterinærtidsskrift (1985),97,1,31.

Strømgren,T., Nielsen,M.V & Ueland,K. Short-term effect of microencapsulated hydrocarbons on shell growth of Mytilus edulis. Marine Biology(1986),91,33-39.

Ueland,K. Hva er diagnosen? Norsk Veterinærtidsskrift (1986),98,6,467-468.

Ueland,K. Hills seminar om bruk av diettfôr til hund og katt. Norsk Veterinærtidsskrift (1988),100,624.

Ueland,K. Outbreak of kennel cough in Norway (letter). Veterinary Record (1989),124,624.

Ueland,K. Uterine torsion in a non pregnant queen. Journal of Small Animal Practice (1989),30,319.     

Ueland,K. Vaksinasjoner og allergiske hudlidelser - referat fra et seminar. Norsk Veterinærtidsskrift (1989),101,7,606-607.

Ueland,K. ID-merking av valper. Norsk Veterinærtidsskrift (1989),101,10,787.

Ueland,K. & Gudding,R. Vaksine mot parainfluensa hos hund. Norsk Veterinærtidsskrift (1989),101,11,877.

Ueland,K. Infeksjon med felint immunsviktvirus er påvist i Norge. Norsk Veterinærtidsskrift (1989),101,12,939-940.

Ueland,K. Serological, bacteriological and clinical observations on an outbreak of canine infectious tracheobronchitis in Norway. Veterinary Record (1990),126,481-483.

Ueland,K & Grøndalen,J. Hva er diagnosen? Norsk Veterinærtidsskrift (1990),102,4,297-298.

Ueland,K Felin infeksiøs peritonitt FIP - forebyggende tiltak. Norsk Veterinærtidsskrift (1990),102,12,875.

Ueland,K Epidemiological studies on some infectious diseases in dogs and cats. Dr.scient. avhandling. Norges Veterinærhøgskole, 1991.

Ueland,K & Lutz,H. Prevalence of feline leukemia virus and antibodies to feline immunodeficiency virus in Norwegian cats. Journal of Veterinary Medicine B(1992),39,53-58.

Ueland,K & Nesse,L.L. No evidence of vertical transmission of naturally acquired feline immunodeficiency virus infection. Veterinary Immunology and Immunopathology (1992),33,301-308.

Rimstad,E & Ueland,K. Detection of feline immunodeficiency virus by a nested polymerase chain reaction. Journal of Virological Methods (1992),36,239-248.

Ueland,K. Virusinfeksjoner hos katt. Norsk Veterinærtidsskrift (1993),105,10,1039-1051.

Bratberg,B., Ueland,K. & Wells,G.A.H. Feline spongiform encephalopathy in a cat in Norway. Vet.Rec.(1995),136,444.

Bratberg,B., Ueland,K. & Benestad,S.L. Et tilfelle av felin spongiform encephalopati hos katt i Norge. Norsk Veterinærtidsskrift (2000) 112,5,396-399.     

Ueland K Hundesport mai 2006 Flåttinfeksjoner     

Myhre,S.S. & Ueland,K. Odontoklastiske resorptive lesjoner hos katt – en oversikt og beskrivelse av tre kasus. Norsk Veterinærtidsskrift (2009)121,8,655-661.

Haugholt,H & Ueland,K. Tanncyster i kjevebein hos hund - litteraturoversik og ett kasus. Norsk

Veterinærtidsskrift (2014)126,9,755-762.

Ueland. K. Regulering av linguoverterte hjørnetenner hos hund. Norsk Veterinærtidsskrift (2020)132,5, 274-279.

Kurs

1982 - The Wellcome Foundation LTD.'s reiselegat for veterinærkandidater i Norge

1984 - A/O kurs Davos, Sveits i bruddkirurgi.

1984 - Mage- og tarmlidelser hos hund og katt. SVFs årlige etterutdanningskurs.

1985 - Røntgenologi for smådyrpraktikere. SVFs høstkurs.

1988 - Reproduksjon hos hund og katt. SVFs høstkurs.          

1989 - World small animal veterinary Association Congress, Harrogate, England.

1989 - Nevrologiske sykdommer hos hund og katt   SVFs årlige etterutdanningskurs.

1990 - The Fourth Nordic Symposium on Small Animal Disease. Stockholm

1990 - Indremedisinske sykdommer hos katt.  SVFs årlige etterutdanningskurs.

1990 - Tannsykdommer hos hund og katt. SVFs høstkurs.

1990 - Immunologisk teknikk. 60 timers videreutdanningskurs for leger. Universitetet i Oslo

1991 - Ofthalmologi. SVFs årlige etterutdanningskurs.

1992 - Immunologisk betingede sykdommer hos hund og katt. SVFs årlige etterutdanningskurs.

1992 - Grunnkurs i klinisk radiologi

1992 - Radiologi del II. Thorax hund og katt.

1992 - XVII WSAVA World Congress Roma, 24.-27. september.

1993 - European veterinary Dental Society, 8 timers etterutdanning, Berlin.  

1993 - XVII WSAVA World Congress Berlin.

1994 - Hudlidelser hos hund og katt. SVFs årlige etterutdanningskurs.  

1994 - Hjertesykdommer hos hund og katt. SVFs høstkurs, Oslo.

1995 - Radiologi del III. Abdomen hund og katt.

1995 - IV European Congress of Veterinary Dentistery, Octobre 26th, Brussels, Belgium

1995 - 2nd Congress of FECAVA October 27-29, Brussels, Belgium

1996 - Veterinary Dentistry II, 17.-22. juni, Luxemburg. European School for Advanced Veterinary Studies.

1996 - VII Congres National de la SAVAB, 6. oktober, Brussel, Belgia.

1997 - Veterinary Dentisry III, 24-28-juni, Luxembourg ESAVS

1998 - British Veterinary Dental Society annual meeting Birmingham 1.04

1998 - British Small Animal Veterinary Association 1th annual congress Birmingham 2.-5.04.

1998 - Veterinary Dentistry IV,22.-27.-juni, Luxembourg ESAVS.

1998 - Anestesi smådyr. 22-24/10 1998 Norres veterinærhøgskole.SVFs høstkurs

1998 - Cystenyrer på perserkatt Oslo

1999 - Praksis administrasjon; Eukanuba 8-9 mai Oslo

1999 - Hjertediagnostikk 28-29/5 NVH

1999 - Lyon Frankrike verdenskongress smådyr WSAVA

2000 - Eichemeyer, Tuttlingen ,Tyskland,Wirbsäule 14-15.4.2000

2000 - Kirurgikurs i regi av SVF

2001 - British Small Animal Veterinary Association  annual congress Birmingham 2.-5.04.

2001 - Eichemeyer, Tuttlingen , Tyskland Gelenkchirurgie.

2002 - British Small Animal Veterinary Association  annual congress Birmingham 2.-5.04.

2002 - Kirurgikurs NVH Akuttmedisin sept

2002 - Eukanuba symposium i Granada Spania oktober

2002 - Dansk veterinærforenings årsmøte Århuus Danmark november

2003 - Hills European Symposium on Oral Care. Amsterdam 20/3

2003 - Dansk veterinærforenings årsmøte Århuus Danmark november

2004 - British Small Animal Verterinary Associaton annual congress Birmingham

2004 - Spesialistforeningen Cardiologi med Clarence Qvart

2004 - Dansk veterinærforenings årsmøte Århus Danmark november

2004 - CPD solutions Liverpool Internal fixation ortopedics oktober

2004 - CPD solutions Liverpol External fixation desember

2005 - CPD solutions Liverpol Joint surgery 28-29 jan

2005 - CPD solutions Liverpool Stifle surgery 18-19 mars 2005

2006 - Kurs I transfusjonsteknikk Lørenskog 1 mars

2006 - Veterinære fagdager Trondheim juni

2006 - Klinisk patologi 3 dager

2006 - Spesialistforeningen Autoimmune hudlidelser ved Joan Rest Oslo 27.11

2007 - North American Veterinary Assosiation annual congress Orlando januar 13-17

2007 - North American Veterinary Dental Congress, Minneapolis, |Minnesota USA oct 18-21

2007 - Dansk veterinærforenings årsmøte Århuus Danmark nov

2007 - Spesialistforeningen Nevrologiske sykdommer Karin Jäderlund Oslo 26.11

2007 - Advanced Endodontics, Halmstad Sverige 7-8 des

2008 - Ultralydkurs abdomen  Ralf Wendt Grorouddalen 2-3 feb

2008 - Ultralydkurs hjerte Ralf Wendt Fredrikstad 7-8 juni

2008 - Hematology and Cytology for small animal practitioners Spesialistgruppe smådyr 30.okt 4 timer Balazs Szladovits

2009 - Anestesi og smertebehandling for dyrepleiere – samling 3 NVH 11.-13. februar

2009 - TPLO-Operasjonsteknikk for kneledd Jan F Andersen 7-8 mars

2009 - Spesialistforeningen: Utvalgte kardio-pulmonære parasitter Jacob Lundgren Willesen. 5. november

2009 - SVFs høstkurs Diagnostikk og behandling av kirurgiske og medisinske lidelser i urogenitalsystemet Sandvika 6-8 november

2009 - Ultralyd trinn 2 Jan F Andersen 14-15 november

2010 - Artroskopi hos hund, Trondheim Dyrehospital 19-20 mars

2010 - World Veterinary Ortopedic Congress, Bologna Italia 15-19 sept

2010 - European veterinary dental congress, Nice Frankrike 23-25 sept

2011 - 28th international workshop for small animal arthoscopy, Ghent Belgia 21-22 jan

2011 - Halthetsdiagnostikk hos hund DNV Tromsø 4-6 feb

2011 - SVFs høstkurs Oncologi  Oslo 4-6 nov

2011 - Perfecting restorative dentistry Accesia Halmstad Sverige 5-7 des

2012 - Masters course in implantology, European Congress of Veterinary Dentistry, Lisboa, Portugal 24 mai

2012 - Practical Endoscopy CPD Solutions 25-26 okt Birmingham England

2012 - Dansk veterinærforenings årsmøte Århus nov

2013 - 33th international workshop for small animal arthroscopy, master class, Ghent Belgia 25-26 jan

2013 - CT og MRI hos hund og katt VetScan og Unilab Majorstuen 17. febr

2013 - Laparascopic surgery in dog and cat, Improove Swindon England 14.-15.mai

2013 - Kirurgi Modul 1 Surgical asepsis & basic operative techniques. Wounds and wound healing Karlslunde Danmark 19.september

2013 - Seminar om anestesi laparaskopi og kirurgi Orion Parma og Horten Dyreklinikk 26.09

2013 - Kirurgi modul 2-3 Gastrointestinal surgery 1 & 2 Karlslunde Danmart 24-25 oktoober

2013 - Kirurgi modul 4 Urinary and reproductive tract surgery Karlslunde Danmark 5. desember

2014 - Kirurgi modul 5-6 Praktiske øvelser i modul 1-4 Karlslunde

2014 - Kirurgi modul 7 Oral end Pharyngeal surgery - The ear Karlslunde 27. februar

2014 - Kirurgi modul 8 Surgery of the upper airways - Laryngeal and tracheal surgery Karlslunde 28. februar

2014 - Kirurgi modul 9 Thoracic surgery 4. april Karlslunde

2014 - kirurgi modul 10 Surgical oncology 22 mai Karlslunde

2014 - Kirurgi modul 11-12 Praktiske øvelser i modul 7-10 Karlslunde 11-12 september

2014 - Kirurgi modul 13 Orthopaedics I The forelimb Karlslunde 17. september

2014 - Kirurgi modul 14 Orthopaedics II The hindlimb Karlslunde 18. september

2014 - Kirurgi modul 15-16 Orthopaedics III-IV  Karlslunde 20-21. november

2015 - Kirurgi modul 17-18 Ortopedics practical session Karlslunde 12-13. januar

2015 - Kirurgi modul 19 Spinal surgery I Karlslunde 12. mars

2015 - Kirurgi modul 20 Spinal surgery II Karlslunde 16. april

2015 - Kirurgi modul 21-22 Praktiske øvelser modul 19-20 – Karlslunde 20.-21. mai

2016 - Veterinary Dental Forum – Minneapolis Minnesota USA

2016 - SVFs  høstkurs. Endokrine lidelser hos hund og katt - Gardermoen

2017 - The Drill in endo-, perio- and resto 24-26 - Accesia Halmstad Sverige

2017- SVFs høstkurs Odontologi hos hund og katt – Gardermoem

2018 – European Veterinary Dental Forum 31.05-02.06 – Innsbruck Østerike

2018-  Corneal diseases - Treatment of the most common emergencies. Medical versus surgical treatment. – Thon hotel Opera Oslo 25.10

2018- SVFs høstkurs. Oncologi hos hund og katt – Gardermoen 1-3.11

2019 – NoVOS forum 2019 Stockholm 18-19. januar

2019 – Hospitering ved Fitzpatrick Referrals Oncocgy. 8 februar Guildford Surrey England.

2019 – Ortopedisk ultralyd. Fredrikstad Dyrehospital 3-4. april.

2020 – Praktisk kurs i grunnleggende frakturbehandling. Fredrikstad Dyrehospital 17-18. januar

2020 – Veterinære fagdager Kurs i kattesykdommer Gardermoen 9-11. mars

2023 – Motorised endodontic iM3 endodontic system. Krakow, Polen 27. april

2023 – 30th European Veterinary Dental Forum. Krakow, Polen 28-29. april

TILLITSVERV

1985 - Leder Smådyrpraktiserendes veterinærers fornings (SVF) markedsføringsutvalg.

1985-1986 - Varamedlem i SVFs styre

1986-1987 - Styremedlem i SVF

1988-1989 - Leder i SVF

1989 - SVFs utvalg for kontakt med dyreeier-organisasjoner.

1988 - Leder i kurskommite for SVFs høstkurs.

1990 - Medlem i kurskommite for SVFs årlige etterutdanningskurs

1990 - Formann i valgkommite SVF

1992 - Leder i kurskommite for SVFs årlige etterutdanningskurs "Immunologiske sykdommer hos hund og katt"

1992-1994 - Leder i SVFs utvalg for utarbeidelse av et differensiert diagnoseregister for hund og katt.

1998 - Kursleder kurs i tannsykdommer del II, NVH

2001 til dags dato - Sensor i kirurgi ved Institutt for Sports og familiedyr, Norges veterinærhøgskole

2002-2004 - Kasserer Spesialistgruppe Smådyr.

2004-2007 - Leder Spesialistgruppe smådyr.

 

FOREDRAG

2005 - Hovedforleser på Vestenfjeldske Veterinærforenings årsmøte november Tannsykdommer hos hund og katt, samt flåttbårne sykdommer.

2006 - Kurs for dyrepleiere og veterinærer 23 og 30 mai ved Doktor Dyregod

2006 - Foreleser på Cuba i tannsykdommer 24-25.11 i Pinar del Rio, og 27.11 i Havana

2006 - NKK oppdretterseminar: Skaumann, en mann vi bør passe oss for, om flått og flåttbårne sykdommer. Oslo……………

2007 - Kursleder og veileder Tannsykdommer hos hund og katt Oslo 23-27 mars.

2008 - Foreleser for dyrepleiere og veterinærer 6. februar ved Doktor Dyregod

2010 - Fokus på tenner Norges veterinærhøgskole 10 juni

2010 - Foreleser Odontologi for dyrepleiere NVH 24-26 nov

2011 - Foreleser Odontologi for dyrepleiere NVH 9-11 feb

2012 - Foreleser Privatpraktiserende veterinærers forening Akuttmedisin i smådyrpraksis Gardermoen 16. mars

2012 - Foreleser Privatpraktiserende veterinærers forening Akuttmedisin i smådyrpraksis Stavanger13. oktober

2013 - Foreleser Odontologi for dyrepleiere NVH 7-8 feb

2013 - Kursarrangør Kurs i albue og skulderhaltheter hos hund Thon Hotel Oslofjord, Sandvika 14.15 febr

2016 - Årsmøte West Highland Withe Terrier “Tannsykdommer hos hund” 20.11 Skedsmokorset

2019 – Røde Kors Sandvika 6. november Førstehjelp hos hund

Holder jevnlig førstehjelpskurs for hundeklubber

Sammendrag

  • Daglig leder Stabekk Dyreklinikk
  • Over 35 års erfaring
  • Off. godkjent spesialist på hund og katt
  • Doktorgrad i immunologi og virologi
  • Kirurg GPCert(SAS) 
  • Utgitt en rekke publikasjoner i Norsk Veterinærtidsskrift
  • Videreutdannet med over 100 kurs siden uteksaminering i 1982