Uteksaminert veterinær ved Freie Universität Berlin 2010.
Det første året jobbet Maren som vikar i kombinert smådyr- og produksjonsdyrpraksis og tok del i den kommunale veterinærvakta i Hardanger og på Fosen, før hun begynte i Mattilsynet på Steinkjer. I Mattilsynet har hovedvekten vært på kjøttkontroll og dyrevelferd.

Maren har tatt videreutdanning innen besetningsmedisin og forebyggende helsearbeid i storfepraksis.

Maren har deltatt i veterinærvakta på Steinkjer i flere år, og jobber nå i daglig praksis hos oss med hovedvekt på produksjonsdyr.

Maren har to storpudler som blant annet brukes til jakt.