Tove er ansatt som klinikkassistent ved Steinkjer Veterinærsenter. Hun har drevet gård med saueproduksjon siden 1999. Hun har utdannelse og yrkeserfaring innen helse, og har fagbrev i kontor og- administrasjon. Tove tar del i alle aspekt i den daglige driften av klinikken, og trives godt med alle de ulike arbeidsoppgavene det innebærer. Tove har i tillegg til sau, både gjeterhund og fuglehund, som brukes aktivt. Tove er klinikkens tillitsvalgt.