Eirik Nilssen 

Adm.dir. – EMPET 

Eirik ble i likhet med fire av de andre gründerne av EMPET utdannet fra Norges Veterinærhøgskole i 2005. Han har vært leder for EMPET siden vi åpnet første klinikk i 2006 og er i dag administrerende direktør for EMPET AS. Eirik jobbet klinisk fram til 2010 og da med hovedvekt på kaniner, gnagere, poliklinikk og ultralyd.

 

Hilde Andgard

Personalsjef – EMPET

Hilde ble utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøyskole i 2005, og var med å starte opp Lillestrøm Dyreklinikk året etter. Hun jobbet som klinikkveterinær på Lillestrøm frem til 2012, med hovedvekt på kanin og gnager. Hilde har vært en pådriver for at våre klinikker satser sterkt på også denne pasientgruppen.

Fra 2012 har hun jobbet i administrasjonen, og er i dag personalansvarlig for alle klinikkene, i tillegg til at hun jobber en del med økonomi og regnskap.

 

Morten Hassel

Regionansvarlig Østfold og Follo

Morten ble ferdigutdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2012 og har siden jobbet i smådyrpraksis. De siste årene har hovedfokus vært kirurgi, både bløtvev og ortopedi.

Morten har ansvaret for utvikling og drift av EMPET-konseptet i Østfold og Follo. Han var med på åpningen av EMPET Sarpsborg, som var vår første klinikk i Østfold, og EMPET Moss som åpnet dørene våren 2021.

Ved siden av administrativt arbeid vil Morten fortsatt være å finne ved de forskjellige klinikkene i regionen, da hovedsakelig for å bistå med kirurgi

 

Kjetil Ueland

Daglig leder – EMPET Stabekk 

Kjetil Ueland ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøyskole i 1982. Fra 1985 og til 2015 drev han egen dyreklinikk (Doktor Dyregod). Han har en doktorgrad i virussykdommer hos hund og katt fra Veterinærinstituttet (1991) og ble spesialist i sykdommer hos hund og katt i 1997. Kjetil er sensor i kirurgi ved NMBU Veterinærhøyskolen. Kjetil har fullført en modulbasert videreutdanning gjennom  European School of Postgraduate Veterinary Studies, og har nå en internasjonalt akkreditert sertifisering i kirurgi på hund og katt, CertSAS(Certificate in Small Animal Surgery). Kjetil har spesialinteresse for tannsykdommer hos hund katt og kanin. Han utfører rotfylling, regulering av tenner og all annen tannbehandling. Kjetil startet Stabekk Dyreklinikk 1 februar 2016.

 

 

Anja Halvorsen Ihle

Daglig leder – EMPET Storo 

Anja ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2007, og har siden da jobbet med smådyr. Hun har jobbet på EMPET Storo siden oppstarten i 2012.

Anja jobber mye med tenner og tannbehandling, men trives også godt i poliklinikken. Anja har i tillegg spesiellinteresse interesse for og kompetanse innen kaniner, gnagere og ilder.

 

 

Alice Lund Brænden

Daglig leder – EMPET Løren 

Alice ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 2009, og har etter endt utdanning jobbet ved flere smådyrklinikker på Østlandet, hovedsakelig med hund og katt.

Alice har vært veterinær for EMPET siden januar 2019. Alice trives godt med både små og store utfordringer som dukker opp i klinikkhverdagen.

 

 

Tonje Haug

Daglig leder – EMPET Ryen 

Tonje ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2006, og har siden da jobbet med smådyr. Hun har jobbet på Ryen som daglig leder siden oppstarten i 2012.

Hennes hovedinteresser innen veterinærfaget er tannbehandling og kirurgi. Tonje har i tillegg spesiell interesse og kompetanse innen kaniner, gnagere, ilder og fugl.

 

 

Hanne Beate Karlsen

Daglig leder – EMPET Kalbakken 

Hanne ble utdannet veterinær i 2011 og har siden da jobbet med smådyr, spesielt hund og katt. Hun har jobbet på EMPET Kalbakken fra klinikken åpnet i 2014 og du møter henne daglig i poliklinikk.

Hanne brenner spesielt for hud og indremedisin og holder på med videreutdanning innen begge felt via ESAVS (European School of Advanced Veterinary Medicine). 

 

 

Rune Næverdal

Daglig leder – EMPET Skedsmo Dyresykehus 

Rune Næverdal ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøyskole i 2008. Hovedinteresse har hele tiden vært kirurgi og Rune er den som tar seg av ortopediske og ryggkirurgiske inngrep ved klinikken. 

Ønsket om en formell tittel gjorde at Rune har fullført en modulbasert videreutdanning gjennom  European School of Postgraduate Veterinary Studies. I 2013 bestod han eksamen og har nå en internasjonalt akkreditert sertifisering i kirurgi på hund og katt, CertSAS(Certificate in Small Animal Surgery).

 

 

Lars Moen

Daglig leder – EMPET Hesteklinikk 

Lars ble utdannet fra The Royal Veterinary College, University of London i 1994. Etter 5 år på Jessheim Dyreklinikk med hestepraksis etter endt utdannelse startet han på Bjerke Dyrehospital og jobbet der frem til desember 2015. 

Lars har nå opparbeidet seg 22 års erfaring med hestepraksis. Lars sine hovedinteresser innen hestepraksis er kirurgi, halthetsundersøkelser og bildediagnostikk. Innen kirurgi har han lang erfaring med de fleste inngrep som utføres på hest – bl.a. artroskopi, laparoskopi, laser-kirurgi osv. Han tok videreutdannelse innen bløtvevs kirurgi i England og er spesialist i hestesykdommer.

 

 

Yngvil Grønning

Daglig leder – EMPET Ullensaker

 

Yngvil  ble uteksaminert ved Norges Veterinærhøyskole i 2007 og har siden den tid jobbet som smådyrveterinær med hovedvekt på hund og katt. Hun har opparbeidet seg bred kompetanse innen tannbehandling og har tatt flere etterutdanningskurs innen fagfeltet. Yngvil har også bred erfaring innen utredning og behandling av hudlidelser og bløtvevskirurgi.

Yngvil har jobbet i EMPET siden 2017 og tok over som daglig leder av EMPET Ullensaker i april 2019.