Konsultasjon hos veterinær 

Når du ønsker at en veterinær skal undersøke dyret ditt bestiller du en konsultasjon eller en undersøkelse.

konsultasjon hos veterinær

Bestill time her:

En konsultasjon/undersøkelse varer vanligvis fra 15 til 45 minutter og inneholder:

 

Gjennomgang av sykehistorie

Veterinæren snakker med deg om hvordan du oppfatter problemet, for eksempel hvor lenge problemet har vart og hvordan det utvikler seg. Vi stiller også andre relevante spørsmål rundt problemet. Det kan for eksempel dreie seg om reise, fôring, parasittbehandling etc.

 

Grundig kroppsundersøkelse

Vi undersøker dyret ditt nøye fra munn til hale. Dette er viktig siden mange problemer ofte henger sammen. Undersøkelsen varierer ut fra problemet til dyret, men inkluderer ofte undersøkelse av:

  • munnhule, tenner
  • ører, øyne
  • pels, hud
  • lymfeknuter
  • ledd, labber, klør
  • bevegelse
  • lytting på hjertet og pust
  • kjønnsorganer, endetarm
  • jurkjertler
  • temperatur

 

Journalføring

Veterinær journalfører sykehistorien, den generelle kroppsundersøkelse og videre plan i et journalsystem under konsultasjonen.

 

Plan for behandling eller videre utredning

Noen problemer kan ordnes der og da, andre krever mer tid og flere undersøkelser. Vi kommer med en anbefaling, diskuterer dette med deg og blir enige om videre plan