Konsultasjon hos veterinær 

Når du ønsker at en veterinær skal undersøke dyret ditt bestiller du en konsultasjon eller en undersøkelse.

konsultasjon hos veterinær

En konsultasjon/undersøkelse varer vanligvis fra 30 til 60 minutter og inneholder:

Gjennomgang av sykehistorie

Veterinæren snakker med deg om hvordan du oppfatter problemet, for eksempel hvor lenge problemet har vart og hvordan det utvikler seg. Vi stiller også andre relevante spørsmål rundt problemet. Det kan for eksempel dreie seg om reise, fôring, parasittbehandling etc.

Grundig kroppsundersøkelse

Vi undersøker dyret ditt nøye fra munn til hale. Dette er viktig siden mange problemer ofte henger sammen. Undersøkelsen varierer ut fra problemet til dyret, men inkluderer ofte undersøkelse av:

  • munnhule, tenner
  • ører, øyne
  • pels, hud
  • lymfeknuter
  • ledd, labber, klør
  • bevegelse
  • lytting på hjertet og pust
  • kjønnsorganer, endetarm
  • jurkjertler
  • temperatur

Journalføring

Veterinær journalfører sykehistorien, den generelle kroppsundersøkelse og videre plan i et journalsystem under konsultasjonen.

Plan for behandling eller videre utredning

Noen problemer kan ordnes der og da, andre krever mer tid og flere undersøkelser. Vi kommer med en anbefaling, diskuterer dette med deg og blir enige om videre plan

Medisinsk utredning 

I noen tilfeller kan det være behov for en mer omfattende konsultasjon. En medisinsk utredning starter med en konsultasjon hvor vi går gjennom historikken til dyret. Dyret blir så igjen på klinikken for videre undersøkelser. Dette vil ofte være ultralyd, blodanalyser, urinanalyse eller analyse av andre prøveuttak. Vi ringer når undersøkelsene er gjennomført eller dersom det er funn som må diskuteres før vi legger videre plan. Dyret kan som oftest dra hjem på ettermiddagen. Vær obs på at en medisinsk utredning har ingen fast pris. Pris vil variere etter behov. Ta kontakt med oss på forhånd for spørsmål.