Halthet hos hest

Hest og person

Vi vet at som hesteeier, ønsker du at hesten din skal fungere optimalt til sitt formål. Men hva skjer dersom hesten din er halt?

Halthet er en problemstilling de fleste hesteeiere er kjent med i større eller mindre grad, og som mange frykter. Det er rett og slett veldig vanlig, og spørsmål om halthet utgjør en stor prosentandel av en hesteveterinærs hverdag.

Grovt sett kan man dele halthet på hest inn i ulike kategorier:

  • Medfødte/arvelige lidelser, eksempelvis løse beinbiter (osteochondrose).
  • Bruksrelaterte skader, overbelastning ved trening, f.eks sene- og ligamentskader, leddbetennelser osv…
  • Slitasjeskader, overbelastning over tid som ikke har blitt oppdaget i tide og har blitt til en kronisk tilstand.
  • Akutte skader, eksempelvis hovbyll, bruddskader, forstuelser, forfangenhet osv…

Årsakene til halthet kan med andre ord være så mangt, men de bruksrelaterte skadene er de absolutt vanligste. Ridehester og løpshester er idrettsutøvere, og med aktiv trening følger alltid en risiko for overbelastning.

Symptomene kan variere

Både å se om hesten halter, og i sin tur hvilket bein det er, kan være vanskelig, spesielt hvis haltheten er lavgradig.

Du som hesteeier merker kanskje bare at hesten din ikke presterer slik som den pleier. Kanskje er den mindre villig til å gå frem, er svært uliksidig, oppleves “stiv og støl”? Kanskje den protesterer på hinder, alltid lander i høyre eller venstre galopp, river oftere enn vanlig? Kanskje travhesten slår over i galopp, plutselig gir seg i løp, eller bare ikke løper like fort som før?

Jeg tror hesten min er halt – hva nå?

Hvis du oppdager at hesten din er halt, bør aktivitetsnivået reduseres. Om du videre ikke ser en merkbar bedring på en ukes tid, bør du kontakte veterinær.

Når du kommer til klinikken, vil veterinæren se og kjenne over hestens bein for å lete etter merkbare avvik. Videre undersøkelser består i å vurdere hestens bevegelsesmønster i de ulike gangartene, her vil blant annet bøyeprøver være et godt diagnostisk verktøy for å lokalisere hvor haltheten kommer fra.

Haltheter kan være sammensatte, så sett krav til at veterinæren din er systematisk, og still gjerne spørsmål underveis. En grundig veterinær vil blant annet kunne sette lokalbedøvelse for å verifisere sin mistanke om hvor smerten sitter, og vil hjelpe deg å vurdere om det er nødvendig med videre undersøkelser i form av blant annet røntgen og ultralyd.

I de fleste tilfeller er halthet greit å lokalisere, men i de tilfeller hvor problemet er mer sammensatt er det av stor verdi for veterinæren å få følge opp og kanskje gjenta undersøkelser.

Prognosen for å bli bra igjen avhenger helt av skadens karakter, men generelt sett er sjansen større for at hesten kommer fort tilbake til normal trening desto raskere skaden oppdages og får behandling. 

Ha derfor en lav terskel for å ta kontakt med veterinær om du ser at hesten din halter eller går “urent”, eller den bare ikke presterer som den pleier – kanskje kan du fange opp en skade på et tidlig stadium, og dermed begrense lengden på et eventuelt treningsavbrudd.

Vi legger vekt på å gi deg den informasjonen du trenger, og en konkret plan å følge etter en eventuell behandling og i videre opptrening, slik at du trygt og forhåpentligvis raskt igjen kan få glede av din firbeinte partner!

Sist oppdatert: 08. april 2024