Generelle betingelser

Vilkår for bestilling av tjenester

Vilkår for bestilling av tjenester hos EMPET

Priser

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.

Ytterligere kostnader kan tilkomme, ved behov for:

 • medisiner
 • videre utredning
 • medisinsk utstyr
 • prøvetaking i laboratorie
 • bildediagnostikk

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos EMPET, er ansvarlig for betaling av de ytelser EMPET eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra EMPETs side.


Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Betaling

Betaling skjer i direkte forbindelse med hvert besøk. Du kan betale kontant, med Bankaxept, med Visa og Mastercard/Eurocard.

Om ditt dyr er forsikret og du ønsker direkte oppgjør med forsikring kan våre dyreklinikker hjelpe til med dette. Normalt debiteres en avgift i forbindelse med direkte regulering med forsikringsselskapet.

Om besøket ikke direktereguleres kan du som eier eller forsikringstaker sende inn kvittering på betalt beløp samt utskrift av journal for skaderegulering i etterkant. Ulike forsikringsselskap har ulik behandlingstid.

For spørsmål rundt direkteregulering kontakt ditt forsikringsselskap.

Betaling med faktura

Vi tilbyr Klarna faktura i samarbeid med Klarna. Betalingsfristen er 14 dager. Hvis du velger å betale med faktura påløper det ingen ekstra kostnader om du ikke ønsker å forlenge betalingsfristen utover 14 dager. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Klarna faktura tilbys hos utvalgte EMPET klinikker:

 • EMPET AS avdelinger - organisasjonsnummer: 916720823
  • Drammen
  • Nydalen
  • Elverum
  • Kalbakken
  • Lillestrøm
  • Løren
  • Ryen
  • Røa
  • Skedsmo
  • Storo
  • Ullensaker
  • Ullevål
 • EMPET Romerike Hesteklinikk AS - organisasjonsnummer: 916202547

Ved å velge Klarna faktura får du:

 • Trygghet til å handle uten å oppgi din kredittkortinformasjon
 • Mulighet til å utføre behandling før du betaler
 • Handle enkelt, trygt og raskt på nettet

Delbetaling med faktura

Vi tilbyr Klarna Konto i samarbeid med Klarna som gir deg mulighet til å dele opp betalingen. Er det første gang du gjør et kjøp med Klarna Konto vil du få tilsendt en kontoavtale som du fyller ut og sender tilbake til Klarna for å godkjenne vilkårene for delbetaling. Når du har signert og returnert kontoavtalen vil Klarna sende ut en kontofaktura runt den 20. - 22. påfølgende måned med forfallsdato rundt den 3. - 6. måneden deretter.

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91.

Priser

www.empet.no praktiserer lokal prissetting. Dette betyr at hver EMPET-klinikk selvstendig bestemmer egne priser. Pris er avhengig av type behandling, tid på døgnet, spesialistkompetanse, tilgang til spesielt medisinteknisk utstyr, bemanning og beredskap.

Pris på behandling kan man få på forespørsel. Om ditt dyr er innlagt på døgnoppstalling kan en daglig oppdatering av kostnaden angis om ønskelig.

Forsikring

En ulykke kan skje og kan få uventede konsekvenser, også med tanke på uforutsette utgifter. Da kan det være trygt å ha en forsikring. Ulike forsikringer har ulike vilkår og erstatningsbeløp.

Dyreeier kontakter selv forsikringsselskapet for å undersøke om behandlingen omfattes av forsikringen eller om dyrets forsikringsavtale har noen reservasjoner fra tidligere, hvilket kan bety at visse behandlinger ikke dekkes. Dekningsgraden kan også synke med alderen.

Forsikringsbevis

Det kan være greit å ta med ditt dyrs forsikringsbevis ved veterinærbesøket. På forsikringsbeviset står dyrets forsikringsnummer samt vilkår for egenandel.