Hva betyr kattens mjau?

Katt som ser ut av vindu

For å forstå hva katten mener når den mjauer, må du lytte til hvilken av de fire bokstavene M-I-A-U katten legger vekt på; hvilken som er sterkest eller mest langvarig.

Mjauet kan varieres på utrolig mange måter, og det er også store individuelle variasjoner. Derfor må du også ta hensyn til hvordan katten din pleier å mjaue. Den amerikanske atferdsforskeren dr. Mildred Moelk utviklet denne kunnskapen allerede i 1940-årene ved svært omfattende studier av hvordan katten bruker lydene sine.

Mhrn – vekt på M

Her bruker katten bare den første bokstaven i mjauet, ingen vokaler. Mhrn-lyden, eller mrrr, høres på god avstand og er mye kraftigere enn maling. Lyden brukes av tillitsfulle katter når de vil oppnå kontakt. Det betyr «Hei!». Når katten våkner og kommer mot oss, kan den hilse oss med et mhrn. Kattemoren bruker denne lyden når hun kommer hjem til kattungene sine, for å fortelle at hun er der. Har de ikke fått øyne ennå, kan de jo ikke se henne.

Når lyden starter mer brått og kraftig, 'mhrn, kan den fungere som en lokkelyd på kort avstand: «Hei, jeg vil ha kontakt med deg». Det samme gjelder hvis mhrn-lyden går opp i tonehøyde på slutten. Ulike typer mjauing som går opp i tonehøyde på slutten er generelt sett lokkelyder.

Miiiau – vekt på I

Mjauing med lang i-lyd kan høres ut som et hvinende mjau. Det viser at katten opplever smerte eller annet ubehag. Kommer du i skade for å trå katten på halen, kan du høre denne lyden. Lyden betyr «Au! Det gjorde vondt!». Jo lenger eller sterkere i-lyd, jo sterkere er ubehaget.

Små kattunger greier ikke å si mjau med au-lyden. I stedet sier de miy eller miiy. Dette trenger ikke innebære smerte. Kattungen bruker en markert i der større katter bruker en markert a-lyd, se nedenfor.

Miaaau – vekt på A

Mjauing med lang a-lyd er nok den mest typiske mjauelyden. Et langtrukkent mjau viser at katten ønsker noe. Det er en kravlyd, «Jeg vil ha noe nå!». Mjauet kan ikke fortelle hva katten ønsker. Dette må du tolke ut fra situasjonen. Sitter katten ved matskålen og uttrykker et miaaau, skjønner du nok at katten vil ha mat. Et mjaaau ved utgangsdøra forteller at katten vil ut, mens et mjaaau foran oss ved sofaen tyder på at katten ønsker at vi tar den opp i fanget. Jo lengre a-en i mjauet er, jo sterkere er kravet. Hvis du har en katt som mjauer med lange a-er i tide og utide, har du antakelig skjemt bort katten din. Da har katten dressert deg til å gi den det den ønsker.

Miaouu – vekt på U

Har katten mast lenge uten å få det som den vil, kan katten bli frustrert. Da vil den trekke ut den siste, lukkende delen av mjauet, og vi kan høre et miaouuu. Lyden går da gjerne ned i tonehøyde. Jo mer langtrukken u-lyden er, jo sterkere er frustrasjonen. Etter hvert som frustrasjonen øker, kan du høre at mjauet går over fra miaau til miaaaau, miaouu, og til sist et langt miaouuuu: «Og jeg som trodde jeg skulle få gå ut nå, men det blir visst ikke i dag …».

Sist oppdatert: 19. desember 2023