Magesår hos hest

Hest som spiser

Magesår (Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS)) er en utbredt lidelse hos prestasjonshester. Årsakene er blant annet stress og suboptimale rutiner omkring fôring og trening. Diagnosen stilles ved en helhetlig vurdering av kliniske symptomer, og gastroskopi. Visste du at omkring 50 % av føll, 37 % av hobbyhester, 63 % av konkurransehester og opp mot 93 % av veddeløpshester lider av magesår i varierende grad?

Hvorfor er hester så utsatt for å få magesår?


Hesten har en liten magesekk, og er fra naturen av skapt for å spise lite og ofte. I en naturlig beitesituasjon trenger hesten derfor kontinuerlig tilførsel av magesyre for fordøyelse av maten, og produserer derfor magesyre 24 timer i døgnet, selv når den ikke spiser. I en fôringssituasjon med mye grovfôr, eller på beite, blir syren kontinuerlig nøytralisert av både grovfôret i seg selv og hestens spytt. Hester som f.eks. fôres to ganger daglig er utsatt for lange perioder uten fôr til å nøytralisere magesyren. Dietter med mye kraftfôr reduserer PH-en i magesekken, og kan også være en utløsende faktor.

Når hesten beveger seg i raskere enn skrittgang, oppstår det et økt intra-abdominalt trykk, dvs et økt trykk i hestens buk, som medfører at væskenivået i magesekken stiger og kommer i øket grad i kontakt med den sårbare kutane slimhinnen i den non- glandulære delen av magesekken. Når hesten traver og galopperer kan altså syren fra den glandulære delen av magesekken skvulpe opp på den non-glandulære, kutane slimhinnen og øke risikoen for magesår. Trening medfører også mindre blodtilførsel til fordøyelsessystemet, noe som svekker beskyttelsesmekanismene i slimhinnen.

Hva er kjente årsaker?

 • Stress
 • Trening
 • Transport
 • Anti-inflammatoriske legemidler – NSAIDs (Finadyne, Fenylbutazon, Danilon, Metacam osv.)
 • Fôring: Sjelden fôring, mye kraftfôr, brå fôrendringer
 • Lite utegang/mye tid på boks
 • Mye alenetid

Hva er symptombildet?

Symptomer på magesår er svært variable, og er ikke alltid tydelige, men dette er blant de vanligste:

 • Nedsatt appetitt eller pauser i spisingen
 • Skjærer tenner
 • Kronisk, lavgradig kolikk
 • Nedsatt prestasjon (uvillighet til å gå frem etc)
 • Dårlig pelskvalitet
 • Vekttap/dårlig hold
 • Atferdsendringer
 • Ubehag etter fôring eller ved stramming av salgjord
 • Løs avføring
 • Slapphet
 • Ligger mye
 • Føll – diaré, ”potbelly”

Hvordan stilles diagnosen?

Mange magesårhester utviser så tydelige symptomer at de behandles på mistanke, men for å kunne stille en sikker diagnose, må hesten gastroskopieres. Til dette benyttes et 3 meter langt endoskop.
Hesten må sultes i 24 timer, for å tømme magesekken. En full gastroskopisk undersøkelse bør omfatte visualisering av hele magesekken, inkludert den nederste delen som går inn i tolvfingertarmen (pylorus).

Behandling

Behandling går ut på å nøytralisere og redusere dannelsen av magesyre ved hjelp av medisiner.
Disse medisinene har ofte svært god effekt, men risikoen for tilbakefall er stor dersom man ikke samtidig endrer de rutiner som kan være utløsende faktorer for den individuelle hesten.


Tips til optimalisering:

 • Fôr lite og ofte
 • Fri tilgang på grovfôr av god kvalitet eller beite er best
 • Unngå mye kraftfôr. Dersom hesten trenger kraftfôr, velg et produkt med lite stivelse
 • Unngå brå fôrskifter
 • Øk sosial kontakt mellom hester
 • Øk mengden utegang
 • Optimaliser treningsrutiner
 • Trening på tom mage øker risikoen for magesår – gi gjerne grovfôr før trening
 • Minimere stress (reise, intensiv trening osv er ofte utløsende)
 • Fôrtilskudd som beskytter mageslimhinner (f.eks. ImproWin)


Ta kontakt med din veterinær dersom du mistenker at din hest kan ha magesår.

Sist oppdatert: 08. april 2024