CT scanning hos veterinær

CT gir et detaljert bilde av kroppen og er et nyttig hjelpemiddel i mange former for diagnostikk og utredninger.

Om behandlingen

CT er en form for røntgenundersøkelse hvor vi får et 3-dimensjonalt bilde av kroppen. Vi tar bilder av de delene av kroppen som krever en grundigere undersøkelse, og får et langt mer detaljert bilde enn vanlig røntgen.

Noen ganger vil denne typen undersøkelse være nødvendig for å komme nærmere diagnosen, for å vurdere mulighet for spredning av kreft, eller for å få god oversikt før en operasjon. Behov for CT-undersøkelse avdekkes under konsultasjon med veterinær.

Dyr må ligge i narkose under CT-undersøkelsen.