Hjerteutredning av hund og katt

Tidlig diagnose og riktig behandling av hjertesykdom er avgjørende for livslengde og god livskvalitet. Hjerteutredning av hund og katt er anbefalt ved mistanke om hjertesykdom. Tegn på hjertesykdom kan være at man oppdager bilyd eller arytmi ved helseundersøkelse, utvikling av pustebesvær, narkosekomplikasjoner, tegn til nedsatt utholdenhet eller kollaps.

fra 6 950 kr

Bestill time på nærmeste klinikk

Om behandlingen

Det er viktig at hjerteundersøkelser utføres av veterinær med spesiell kompetanse innen fagfeltet. Hos oss utføres hjerteutredninger av veterinærer med formell etterutdanning i kardiologi.

Utredningen består av:

  • Gjennomgang av sykehistorie
  • Grundig klinisk undersøkelse
  • Full ekkokardiografisk ultralydundersøkelse med Doppler og EKG

Ultralydundersøkelsen er smertefri, foregår i rolige omgivelser, og det er sjeldent behov for bedøvelse. Men om kjæledyret er spesielt stresset hos dyrlege er det fint om du sier ifra ved timebestilling, samt at pasienten møter fastende. Du får være med inn i konsultasjonsrommet for den kliniske undersøkelsen, men ultralydundersøkelsen foregår uten at dere er til stede. Ultralydundersøkelsen tar omtrent 30-60 minutter avhengig av funn.

Videre kan det bli behov for andre undersøkelser som blodtrykksmåling, røntgen, blodprøver og langtids-EKG. Veterinæren vil i så fall alltid diskutere dette med deg i forkant, samt gi et prisoverslag. I alvorlige tilfeller kan det være behov for innleggelse av pasienten, for eksempel dersom det påvises hjertesvikt. EMPET har sykehus med døgnvakt hvor det er veterinær med assistenter til stede til enhver tid. Dersom kjæledyret er innlagt vil dere få jevnlig oppdatering om tilstanden.

I dagene før undersøkelsen er det veldig fint om du kan tenke over om kjæledyret har vist noen unormale tegn som pustebesvær, hoste eller nedsatt aktivitetsnivå.


Viktig informasjon før undersøkelsen

Vi vil gjerne at du teller pustefrekvens når hunden eller katten sover (Sovende Respirasjons-Rate – SRR) helst minimum 3-5 ganger før utredningen. Dette gjør du ved å telle antall innpust per minutt ved å benytte deg av klokke med sekundviser, eventuelt egnet APP på smart-telefon (fks My Pet´s Heart2Heart). Den letteste måten å telle innpust på er å se på når magen løfter seg, og notere antall i løpet av 60 sekunder. Alternativt kan du filme kjæledyret i 15-30 sekunder mens den sover og ta med filmen til timeavtalen. Dersom pusten er vedvarende tung og rask, gjennomsnittlig over 30-40 ganger per minutt i søvn, ber vi deg ta kontakt da det kan være aktuelt å framskynde timeavtalen. Ps – unge dyr puster raskere enn voksne dyr. Om dere er i tvil om hva som er normalt pustemønster kan dere gjerne sende oss et videoklipp så vurderer vi om det er behov for akutt-time eller ikke.

Det er også fint om dere filmer episoder som dere anser som helt unormale, som for eksempel besvimelse eller uttalt avvikende adferd.

I etterkant av utredningen vil veterinæren gå gjennom alle funn før hjemreise. Dere som dyreeiere, og eventuelt henvisende veterinær, vil også få tilsendt skriftlig informasjon samt journalutskrift.

Screeningundersøkelser


EMPET utfører også screeningundersøkelser av friske hunder og katter i forbindelse med bruk i avl. Det utstedes attest i etterkant av undersøkelsene, for hunder legges resultatene ut i DogWeb og for katter legges resultatene ut i Pawpeds. Det er redusert pris på screeningundersøkelser, og de tar oftest noe kortere tid enn ved utredning av hjertesykdom.

Til henvisende veterinærer


Det er fint om dere sender relevant sykehistorie samt eventuelle prøvesvar og bilder i forkant av undersøkelsen. Dere må veldig gjerne si ifra om dere har preferanser for videre plan, for eksempel om dere ønsker å utføre røntgenkontroll og lignende selv. Vi vil alltid sende epikrise i etterkant av hjerteutredningen, og er tilgjengelig for diskusjon om pasienten ved behov. Takk for tilliten!