Morten ble ferdigutdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2012 og har siden jobbet i smådyrpraksis. De siste årene har hovedfokus vært kirurgi, både bløtvev og ortopedi.

Morten har ansvaret for utvikling og drift av EMPET-konseptet i Østfold og Follo. Han var med på åpningen av EMPET Sarpsborg, som var vår første klinikk i Østfold, og EMPET Moss som åpnet dørene våren 2021 og EMPET Fredrikstad i juni 2022. 

Ved siden av administrativt arbeid vil Morten fortsatt være å finne ved de forskjellige klinikkene i regionen, da hovedsakelig for å bistå med kirurgi

Veterinær Morten Hassel