Liva ble uteksaminert fra The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh, i 2002. Hun fikk sertifikat i kardiologi fra the Royal Veterinary College i 2009 og jobber utelukkende med hjertepasienter inkludert ekkokardiografi og intervensjonell hjertekirurgi.

Liva er leder av avlsgruppen i Norsk forening for veterinær kardiologi (NFVK) og tidligere leder av AniCura Cardiology Medical Interest Group og NFVK.

Liva har en deltidsstilling som universitetslektor på NMBU Veterinærhøgskolen der hun underviser i kardiologi. Hun har tidligere jobbet på flere dyreklinikker i England, på Groruddalen Dyreklinikk AS og AniCura Dyresykehus Oslo. Hun ble en del av Empet i 2023 for å være med på åpning og oppbygging av Empet Nydalen Dyresykehus.

 

Publikasjoner:

Sund I, Vatne L, Jauernig S. Persisterende ductus arteriosus hos hund. Norsk Veterinærtidsskrift 2023;1.
 

Martin M, Pedro B, Dickson D, Neves J, Harris J, Martinez-Pereira Y, Oliveira MI, Willesen JL, Vatne L, Culshaw GJ, Linney C. Outcome clinical audit: Analysis of interventional closure of patent ductus arteriosus in dogs. Journal of Veterinary Cardiology 2022;43:27-40.


Vatne L, Dickson D, Caivano D, Tidholm A, Rishniw M. The effects of activity, body weight, sex and age on echocardiographic values in English setter dogs. Journal of Veterinary Cardiology 2021;37:26-41.


Bourguinon C, Caivano D, Dicksnon D, Vatne L, Jarris J. Rishniw M, Pariaut R. Two-dimensional echocardiographic estimates of left ventricular volumes obtained in different views in dogs provide similar measurements but are not interchangeable. Journal of Veterinary Cardiology 2021;33:13-24.


Rishniw M, Caivano D, Dickson, D, Vatne L, Harris J, Matos JN. Two-dimensional echocardiographic left atrial to aortic ratio in healthy adult dogs: a reexamination of reference intervals. Journal of Veterinary Cardiology 2019;26:29-38.

Vatne, L.I. Heartworm infection caused by Dirofilaria immitis in a dog imported to Norway. European Journal of companion animal practice 2015; 25(4).

Vatne, L.I. Hjerteorminfeksjon forårsaket av Dirofilaria immitis i en hund importert til Norge. Norsk Veterinærtidsskrift 2014;7:615-620.