Celine er utdannet veterinær ved NMBU i 2020 og har jobbet hos oss siden endt utdanning. Hun er ofte å finne i poliklinikk og ved indremedisinsk avdeling.