Irina er utdannet som veterinær ved University of Veterinary Science and Pharmaceutical Sciences Brno i Tsjekkia i 2020, og har jobbet hos oss siden hun var student. Hun har kurs i sårbehandling og har påbegynt etterutdanning i kirurgi. Irina jobber i hovedsak på kirurgisk avdeling.