Ola er veterinær ved Steinkjer Veterinærsenter. Uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 1998. Siden den gang har han deltatt i klinisk veterinærvakt. Etter utdanningen jobbet han med produksjonsdyr, hest og smådyr ved Heimdal Dyreklinikk, samt smådyr ved andre dyreklinikker, offentlig forvalting i Mattilsynet, og som spesialrådgiver svin ved Nortura. De siste årene har Ola drevet allsidig praksis på Steinkjer med produksjonsdyr, hest og smådyr. Han har også videreutdanning innen beinkirurgi, og utfører korsbåndsoperasjoner, reparerer beinbrudd etc.
Han har i flere år vært regiontillitsvalgt for Akademikernes veterinærer i Trøndelag, Møre og Romsdal, og har også videreutdanning innen besetningsmedisin og forebyggende helsearbeid i storfepraksis.

Deltar i veterinærvakta.

Har 2 engelsk settere som brukes til jakt.