Torunn har en bachelorgrad i agronomi fra Høyskolen i Innlandet, og er ansatt hos oss som klinikkassistent.
Hun har lang erfaring med mange dyreslag. Hjemme på gården i Namdalseid har hun både kyr, griser, geiter, høner, hest og hund.

Fritiden brukes i stor grad sammen med alle dyra, og ute på turer i skog og mark.