EMPET sitt styre består av samtlige eiere som til daglig jobber som veterinærer på de ulike klinikkene. 

 

Rune Næverdal

Styreleder og Veterinær, kirurg GPCert(SAS)

Rune Næverdal ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøyskole i 2008. Deretter jobbet han to år på Djursjukhuset i Malmø før han returnerte til Norge og Skedsmo Dyreklinikk.

Hovedinteresse har hele tiden vært kirurgi og Rune er den som tar seg av ortopediske og ryggkirurgiske inngrep ved Skedsmo Dyreklinikk. Interessen for kirurgi har resultert i en lang rekke bløtvevs-, ben- og ryggkirurgiske kurs innenlands og utenlands. 

Ønsket om en formell tittel gjorde at Rune de siste to år har fulgt en modulbasert videreutdanning gjennom  European School of Postgraduate Veterinary Studies. I 2013 bestod han eksamen og har nå en internasjonalt akkreditert sertifisering i kirurgi på hund og katt, CertSAS(Certificate in Small Animal Surgery).

 

Hanna Sofie Romstad

Styremedlem og Veterinær

Hanna ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøyskole i 2003. Etter endt utdannelse har hun hele tiden jobbet med klinisk smådyrpraksis. 

Et av Hannas fagområder er tannbehandling og tannsykdommer hos hund, katt, kanin og ganger.

Hun har deltatt på en rekke kurs innen fagfeltet. I perioden 2009-2011 fulgte Hanna en modulbasert videreutdanning i tenner og tannsykdommer hos hund og katt. Utdannelsen ble tatt ved European School of Advanced Veterinary Studies(ESAVS). Hanna har hovedansvaret for tannpasientene ved EMPET Skedsmo Dyresykehus. 

De siste tre årene har hun fulgt videreutdannelse innen hjertesykdommer hos hund og katt, også dette gjennom ESAVS.

Hanna har ansvar for utredning, behandling og oppfølgning av hjertepasienter ved Skedsmo Dyreklinikk. Ved behov utfører Hanna også hjerteultralydundersøkelser eller bistår med hjertepasienter på de andre klinikkene i EMPET.

 

Terese Vatne Næverdal

Styremedlem og Veterinær

Terese ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 2009, og har jobbet med klinisk smådyrpraksis hos Lørenskog Dyreklinikk, Anicura og Bjerke Dyreklinikk før hun begynte på Skedsmo Dyreklinikk i 2011. Terese møter du i poliklinikk og som habil indremedisiner. 

Terese fokuserer sin videreutdanning mot ultralyd av abdomen og har opparbeidet seg solid erfaring gjennom kurs og mye praksis. Der det påvises forandringer i indre organer (som lever, nyre, milt) kan hun ta ut ultralydguidet vevsprøve av organer vi ønsker å undersøke. Prøvene sendes inn for analyse og gir sikre diagnoser for målrettet behandling. 

Terese er også er også ansvarlig for vår blodbank. Dette gir oss mulighet til å gi blodoverførsel til akutt syke eller skadede hunder. Dette har reddet mange hundeliv siden Terese etablerte blodbanken i 2015. Terese driver også med fordypning innen onkologi/kreftbehandling, og er ansvarlig for kjemoterapeutisk behandling på klinikken.

 

Hans Petter Riise

Styremedlem og Veterinær, kirurg GPCert(SAS)

Hans Petter ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 2005. Etter en sommer ved Harstad Dyreklinikk var han med å starte EMPET høsten 2005.

Han bestemte seg tidlig i studietiden for å fordype seg innen kirurgi, og har særlig interesse for halthetsdiagnostikk  og ortopedi.  Etter en rekke etterutdanningskurs i både inn- og utland, startet han i 2011 en modulbasert etterutdanning i kirurgi i København. Etter bestått eksamen høsten 2013 har han nå en internasjonalt akkreditert sertifisering i kirurgi.

På klinikken møter du stort sett Hans Petter dersom dyret ditt skal innom operasjonssalen eller viser tegn til halthet. Men noen skal til Hans Petter uansett hva det gjelder. 

 

Hilde Andgard

Styremedlem og Veterinær

Hilde ble utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøyskole i 2005, og var med å starte opp Lillestrøm Dyreklinikk året etter. Hun jobbet som klinikkveterinær på Lillestrøm frem til 2012, med hovedvekt på kanin og gnager. Hilde har vært en pådriver for at våre klinikker satser sterkt på også denne pasientgruppen.

Fra 2012 har hun jobbet i administrasjonen, og er i dag personalansvarlig for alle klinikkene, i tillegg til at hun jobber en del med økonomi og regnskap.

 

Janne Eidissen Midtgård

Styremedlem og Veterinær, indremedisiner GPCert SAM

Janne ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2008 og har siden jobbet med hund, katt, kanin og gnagere på Lillestrøm Dyreklinikk.

Janne har en stor interesse for indremedisin og har en internasjonal sertifisering innen dette emnet, GPCert(SAM).

Janne har også hovedansvaret for endoskopiske undersøkelser i EMPET, og har lang erfaring med endoskopiske undersøkelser av nese, urinveier, nedre luftveier, mage og tarm.

 

Eirik Nilssen 

Administrerende direktør, styremedlem og veterinær  

Eirik ble utdannet fra Norges Veterinærhøgskole i 2005. Han var med å starte vår første klinikk i 2006 og er i dag administrerende direktør for EMPET. Eirik jobbet klinisk fram til 2010 og da med hovedvekt på kaniner, gnagere, poliklinikk og ultralyd. Han hjelper fremdeles de forskjellige klinikkene våre ved særlig krevende ultralydundersøkelser.

 

Nicolai Setsaas

Styremedlem og Hesteveterinær

Nicolai ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2005. Nicolai jobbet først ett år som dyrlege i hemsedal kommune. Der jobbet han i blandet produksjonsdyr og hestepraksis. Nicolai startet så i 2006 med å jobbe i ren Hestepraksis i Osloområdet med base på Lillestrøm Dyreklinikk. Nicolai har fordypet seg i halthetsdiagnostikk og tannbehandling.

Arbeidsstedet til Nicolai er EMPET Romerike Hesteklinikk med tenner som spesialfelt. Er du innom hesteklinikken er det Nicolai som står og hjelper hester med vondt i munnen.

 

Bjørn Fuglem 

Styremedlem og Kirurg

Bjørn ble uteksaminert fra NVH i 2005 og har senere jobbet i smådyrpraksis ved flere større smådyrhospitaler, deriblant Norges Veterinærhøgskole, Aalborg Dyrehospital og Jeløy dyreklinikk. 

Bjørn finnes til daglig på EMPET Storo, samt en dag i uken på Ryen. 

Bjørn har sitt hovedfokus er ben og bløtdelskirurgi, halthetsdiagnostikk, og har i forbindelse med dette tatt kontinuerlig videreutdanning i inn og utland. Blant annet har Bjørn gått helt opp til masterclass i AO sitt program for operasjon og stabilisering av ulike typer frakturer. Han er også en ivrig foredragsholder innenfor disse emner.  Bjørn er sertifisert for utfyllelse av patellaattester.

 

Styremedlemmer

  • Rune Næverdal
  • Hanna Sofie Romstad
  • Terese Vatne Næverdal
  • Hans Petter Riise
  • Janne Midtgaard
  • Eirik Nilssen
  • Hilde Andgard
  • Nicolai Setsaas
  • Bjørn Fuglem