Kontroll etter behandling 

Det er ofte behov for en etterkontroll hos veterinær etter behandling. 
Formålet med etterkontrollen er å:

 

Høre med deg som dyreeier hvordan behandlingen går

 • Går det greit?  
 • Har problemer oppstått?
 • Er det bivirkninger av medisiner eller andre utfordringer rundt behandlingen?

 

Vurdere respons på igangsatt behandling

 • Er det fremgang eller forverring?
 • Skal man gjøre endring i behandling?

 

Lage en videre plan for behandlingen eller friskmelde dyret

 • I noen tilfeller vil det være behov for hyppige og flere etterkontroller.

 

Behandlinger som krever etterkontroll: 

 • kloskader
 • sårskader
 • hudproblemer
 • ørebetennelser
 • kroniske sykdommer
 • kirurgiske inngrep
 • tannbehandling
 • skader i bevegelsesapparatet
 • øyeskader 

Bestill etterkontroll: