Mastcelle tumor

Mastcelletumor

Mastcelletumor er en av de mest vanlige svulstene hos hund og er også relativt vanlig hos katt. Det er først og fremst middelaldrende til gamle hunder som blir rammet av denne typen svulster. Hunder med kort nese har vist seg å være overrepresentert men vi ser det også hos andre som for eksempel settere og retrievere.

Mastcellesvulster kan se ut som hva som helst. Det er ofte kuler i eller under huden. Noen ganger kan de ha sår og skorpe på seg. De kan se helt uskyldige ut eller være røde og irriterte. Mastcellesvulstene produserer allergistoffer som gjør at huden i området kan hovne opp og bli rød av og til. Dette kan variere fra dag til dag.

Gradering

Mastcellesvulster graderes fra 1-3. dette sier noe om hvordan svulstene sannsynligvis oppfører seg. Grad 3 og 2 har større sannsynlighet for å spre seg enn grad 1. Mastcellesvulster sprer seg til nærliggende lymfeknuter og kan i noen tilfeller føre til systemisk sykdom. Som oftest er hunder med mastcellesvulster i fin form ellers, men sprer det seg kan de få dårlig matlyst, oppkast, slapphet og vekttap.

Behandling av mastcellesvulst

Når man har påvist en mastcellesvulst er det viktig med en grundig kroppsundersøkelse, der man kjenner nøye etter lymfeknutene. Standard blodprøver er viktig for å avdekke andre problemer før en eventuell operasjon og vi vil ofte også ta røntgen og ultralyd for å se etter tegn til spredning.

Mastcellesvulster kan behandles med kirurgi, stråling og cellegift. På små, lett avgrensede svulster vil man alltid fjerne kirurgisk og sende inn kulen til analyse. Da får vi svar på om det er rester av svulstceller som bør re opereres, stråles eller behandles med cellegift.

Kirurg på operasjonssalen
Veterinær og kirurg Rune Næverdal under operasjon av mastcelle tumor.

Sist oppdatert: 12. desember 2023