Reise med dyr

reise med dyr

Her er en liste over alt som må være på plass før du reiser med dyr. I tillegg kan det forekomme spesielle regler fra enkelte land. Vi gir deg informasjonen og hjelpen du trenger før utenlandsturen.

ID-merking

Alle dyr skal ha ID-merking med microchip. Husk at ID-merking skal utføres før rabiesvaksinen.

EU-pass utstedt av veterinær

Dyr som skal reise utenlands må ha EU-pass utstedt av veterinær, hvor vaksiner og diverse behandlinger skrives inn.

Rabiesvaksine

Hunder, katter og ildere som kommer til Norge skal ha gyldig vaksinasjon mot rabies. (Gjelder ikke mellom Norge og Sverige). For at vaksinasjonen skal være gyldig, må både vaksinen og vaksinasjonen oppfylle bestemte krav:

 • Rabiesvaksinen må være satt og ført i pass minst 21 dager før du skal hjem.
 • Dyret må være minst 12 uker gammelt når det vaksineres. Hvis dyret ble vaksinert før det var 12 uker gammelt, må det vaksineres på nytt før det kan reise til Norge.
 • Vaksinasjonsdatoen må være angitt av en autorisert veterinær på riktig sted i passet. Vaksinasjonsdatoen må være etter datoen da dyret ble ID-merket eller dyrets ID-merking ble avlest.
 • Ved grunnvaksinering er vaksinasjonen gyldig tidligst 21 dager etter at vaksinen ble gitt. Ved revaksinering er vaksinasjonen gyldig fra vaksinasjonsdatoen dersom vaksinen ble gitt innenfor gyldighetstiden av forrige vaksinasjon. Ble vaksinen derimot gitt etter at gyldighetstiden for forrige vaksinasjon hadde utløpt, er ikke vaksinasjonen gyldig før det har gått minst 21 dager etter at vaksinen ble gitt (som ved grunnvaksinering).
 • Revaksinering skal foretas i løpet av de 30 siste dager før samme dato påfølgende år.
 • Vaksinasjonens gyldighetstid skal være angitt av en autorisert veterinær på riktig sted i passet til dyret. Gyldighetstiden kan variere mellom ulike vaksiner og ulike land.

Ormekur påkrevd for hunder

Ormekur er påkrevd for hunder og beskytter mot revens dvergbendelorm, som kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hver behandling skal dokumenteres med attest i passet hos veterinær og oppfylle bestemte krav:

 • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge.
 • Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel.
 • Behandling må utføres av veterinær i landet dyret kommer reisende fra.
 • Den kan ikke behandles i Norge før utreise for å oppfylle kravet om behandling 24-120 timer før innreise til Norge.
 • Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden gis en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.

Jevnlige reiser over grensen med hund?

Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger på forskjellige datoer og med maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater).

 • Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger på to adskilte datoer.
 • Deretter behandles de minst hver 28. dag.
 • Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens EU-pass.
 • Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.

Korte turer over grensen med hund?

Det er ikke lenger mulig å ta med hunden på turer kortere enn 24 timer uten å ha gjennomført to behandlinger på forskjellige datoer og med maksimum 28 dagers mellomrom. I utgangspunktet bør du også vurdere om hunden i det hele tatt behøver å være med.

Dersom du skal til utlandet på en enkelttur, og ikke ønsker å bruke 28-dagers regelen, må du sørge for at hunden får behandling hos veterinær i landet du reiser til, 24-120 timer før du krysser grensen inn til Norge.

Flåttbehandling

Beskyttelse mot flått, mygg, sandflue og andre stikkende insekter som kan spre farlige sykdommer.

Vi anbefaler også leptospirosevaksine ved reise til spesielt Sør-Europa og Danmark.

Når du reiser fra Norge til andre land

Du er som dyreeier selv ansvarlig for å sette deg inn i gjeldende regelverk for innreise til det aktuelle landet du reiser til. Skal du reise ut av Norge, kontakt ambassaden i det landet du skal reise til for henvisning til landets veterinærmyndigheter. Husk at flyselskap kan ha spesielle regler for transport av dyr. Kontakt flyselskapet i god tid før avreise.

Når du reiser inn til Norge

Alle som skal ta med hund inn i Norge etter ferien må ta kontakt med veterinær god tid i forveien. Vi vil gi deg den informasjon og hjelpen du trenger.

Les nøye Mattilsynet sitt oppdaterte regelverk for reise med dyr.

Vi anbefaler også å lese Mattilsynets reiseveileder for reise med dyr som forteller hva du trenger når du skal reise tilbake til Norge fra ulike land.

Sist oppdatert: 12. desember 2023