Ormekur til hund og katt

Innvollsorm er vanlig hos hund og katt. Vi anbefaler at valper og kattunger behandles med ormekur ofte når de er unge. Særlig unge dyr er utsatte for disse parasittene som lever og snylter i tarmen på kjæledyrene våre.

fra 289 kr

Bestill time på nærmeste klinikk

Om behandlingen

Hvordan vet jeg om hunden eller katten har innvollsorm?

Symptomer på infeksjon med innvollsorm kan være:

  • dårlig tilvekst
  • diaré, forstoppelse
  • kløe i analregionen
  • hoste
  • oppkast
  • dårlig pels


Noen parasitter kan sees med det blotte øye mens andre må påvises med avføringsprøver, gjerne samlet over flere dager.

De vanligste innvollsparasittene er spolorm og bendelorm. Valper og kattunger blir smittet i fosterlivet eller når når de dier. Voksne katter blir smittet via fugl og mus som de fanger og spiser. Det er sjeldnere at voksne hunder blir smittet.

Ormekur til hund

Valper behandles mot spolorm når de er 2, 4, 6, 8, 10 og 12 uker. Mor til valpene behandles samtidig med valpene når de er 4 uker. Unghunden behandles når den er 6 måneder. Utover dette behandles ikke hundene så lenge man ikke har påvist parasitter.

Ormekur er påkrevd for ved utenlandsreise for hunder og beskytter mot revens dvergbendelorm. Denne parasitten kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hver behandling skal dokumenteres med attest i passet hos veterinær og oppfylle bestemte krav.

Ormekur til katt

Kattunger eller utekatt behandles mot spolorm innen de er 3 uker og ved avvenning fra morsmelk. Kattunger eller innekatt trenger bare behandling ved avvenning fra morsmelk.

Voksne utekatter som jakter, spiser byttedyr og smittes jevnlig behandles for eksempel 2-4 ganger i året. Her kan det være aktuelt med preparater som både virker mot spolorm og bendelorm.

Utekatter som ikke er jegere eller ikke spiser byttet og innekatter behandles kun ved påvist smitte.

Medikamenter til behandling av innvollsorm (ormekur) er reseptbelagt. Dette for å hindre uønsket medisinbruk og utvikling av resistens. Det finnes mange ulike medikamenter på markedet.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne den beste behandlingen for ditt dyr!