Hofteleddsdysplasi hos hund

Hofteleddsdysplasi, eller HD som vi ofte forkorter det til, er en feilutvikling av hofteleddet som gjør at hoftekulen passer dårligere inn i hofteleddet. Dette fører til gikt og det vil si forkalkninger og smerter på sikt.

Hans Petter Riise

Veterinær, Kirurg, GPCert (SAS)

Vanlige årsaker

Hofteleddsdysplasi skyldes mange årsaker. Hurtig vektøkning og vekst spiller inn, gjentakende småskader i leddet og arv er viktig. Hunder med HD kan ha vanskelig for å reise seg etter hvile, mindre vilje til å gå på tur, stivhet etter mosjon og halthet. Etter hvert vil muskulaturen over hoftene forsvinne.

 

Raseklubber krever HD-røntgen og chip-merking

Allerede fra slutten av 70-talllet begynte flere raseklubber å oppfordre til HD- røntgen og kreve at avlsdyr skulle være fri for HD. Etter hvert har mange raseklubber satt fram krav om å kjenne HD status til foreldrene for å få registrert valper.

I forbindelse med innføring av krav om kjent HD-status hos foreldredyr ble det innført krav om ID-merking senest samtidig med røntgenfotografering for at bildene skulle avleses og resultatet registreres i NKK. ID-merking ble gjort i form av øretatovering, som dessverre i blant kunne være vanskelig å lese av. På begynnelsen av 90-tallet ble det mulig å merke hunder med microchip, noe som gjorde identifiseringen av hunder langt sikrere.

Strenge prosedyrer for HD-fotografering

Det har blitt utarbeidet strenge prosedyrer for HD-fotografering og avlesning. HD-bildene bedømmes etter en 5-trinns skala med betegnelsene A, B, C, D og E.. Målsetningen er å få likest mulig avlesning av alle bilder, samt også like krav til kvalitet av bildene inkludert posisjonering av hunden under fotografering. NKK har ansatt to HD-avlesere. Dette er veterinærer med spesiell kompetanse i denne typen røntgenavlesning. HD-bilder avleses i NKK to ganger i uken. De innsendte bildene deles tilfeldig mellom de to avleserne. Avkom etter hunder med sterk grad HD (eller AD - albueleddsdysplasi) registreres med avlsforbud.

NKK har inngått en skriftlig avtale med veterinærer som sender inn røntgenbilder til avlesning av HD og AD. Kun de veterinærer som har undertegnet avtalen kan sende bilder til offisiell avlesning. Avtalen inneholder et krav om at veterinærene må ha gjennomgått et sentralt kurs for HD- og AD-fotografering, som arrangeres i samarbeid mellom NKK og DNV. Målsetningen for kurset er standardisering ved fotograferingen, slik at resultatet av avlesningen blir et best mulig hjelpemiddel i avlsarbeidet med minst mulig risiko for feildiagnostisering.

Relevante artikler

Hjertesykdom hos hund og katt

Hjertesykdom hos hund og katt

Tegn på hjertesykdom kan være dårlig kondisjon og nedsatt utholdenhet, hoste (spesielt på natten), kollaps og vekttap.

Mastcelle tumor

Mastcelle tumor

Mastcellesvulster er en av de mest vanlige svulstene hos hund og er også relativt vanlig hos katt. Det er først og fremst middelaldrende til gamle hunder som blir rammet av denne typen svulster.

Bestill HD/AD røntgen