Hjertesykdom hos hund

Ultralyd

Mange hunder lever fint med hjertefeil uten å vise tegn til sykdom. Noen hunder vil gradvis kunne utvikle tegn på hjertesykdom, mens andre hunder kan få akutt forverring som krever rask behandling hos veterinær.

Det er viktig å avdekke kliniske tegn på hjertesykdom så tidlig som mulig. Riktig diagnose og behandling til rett tid kan bidra til å forbedre hundens livskvalitet og kan i noen tilfeller være livreddende. EMPET har flere veterinærer med formell etterutdanning innen kardiologi. Kardiologen kan stille diagnose, sjekke sykdomsgrad og avgjøre om det er indikasjon for behandling eller ikke.

I denne artikkelen snakker kardiolog hos EMPET, Liva Ihle Vatne, om de vanligste hjertesykdommene hos hund. Hun beskriver tegn på hjertesykdom og hjertesvikt, og hva du bør gjøre dersom disse oppstår.

Vanlige hjertesykdommer hos hund

Ervervet klaffesykdom – MMVD

Den vanligste hjertesykdommen hos hund er ervervet klaffesykdom, MMVD (Myxomatous Mitral Valve Disease). Dette er en hjertesykdom som utvikler seg i voksen alder og hovedsakelig rammer mindre hunderaser.

MMVD fører til at en eller flere av klaffene i hjertet gradvis fortykkes, noe som blant annet gjør at blodet strømmer i feil retning. Klaffelekkasje vil over tid overbelaste hjertet og kan føre til hjertesvikt, der det blir væskeansamling i lungene.

Hunden viser ofte ingen tegn til sykdom i begynnelsen, men veterinæren kan høre en unormal hjertelyd gjennom et stetoskop. Ved funn av bilyd på hjertet vil jevnlig oppfølging hos kardiolog anbefales. Medisiner kan settes inn så snart man ser at hjertekamrene er større enn normalt, noe som vil forlenge tiden det tar før hunden utvikler hjertesvikt. Hunder som utvikler hjertesvikt med lungeødem, vil puste raskt og anstrengt. Hjertesvikt kan stabiliseres så fremt hunden får hjelp i tide.

Dilatert kardiomyopati – DCM

Dilatert kardiomyopati (DCM) er også en ervervet hjertesykdom, men her er det hjertemuskelen som svikter. Sykdommen rammer i hovedsak store hunderaser, og det finnes både genetisk nedarvede former for DCM og sekundære former.

Hos hunder som utvikler DCM vil hjertets kamre vokse fordi de ikke trekker seg sammen som de skal. Dette vil igjen kunne føre til gradvis utvikling av hjertesvikt med væskeansamling i lungene, men kan også gi mer akutte situasjoner som tap av bevissthet og hjertestans.

Dersom man oppdager DCM tidlig, vil hjertemedisiner og eventuelt kosttilskudd kunne bremse utvikling av sykdommen. Hunder som får lungeødem som følge av DCM vil også kunne behandles, men sykdomsutviklingen er ofte raskere enn hos hunder med klaffesykdom.

Medfødt hjertesykdom

Hunder kan også være født med forskjellige typer defekter i hjertet. Medfødt hjertefeil avdekkes som regel ved at veterinæren hører en bilyd i forbindelse med valpeundersøkelse.

Noen ganger oppdages medfødt sykdom først senere i livet og ikke alle feil medfører bilyd. Det er ikke alltid at man ser at hunden er syk, men det er oftest helt nødvendig å få en klar diagnose for å kunne etablere om sykdommen bør eller kan behandles.

Enkelte medfødte hjertesykdommer hos hund kan opereres og gjøre at hunden går fra å ha en dårlig prognose til å friskmeldes, for eksempel ved lukking av PDA (persisterende duktus arteriosus). Dette kan gjøres nær smertefritt, med kikkhullskirurgi, og utføres av veterinærer med spesiell kompetanse.

En ultralydundersøkelse av hjertet utført av en kardiolog er den beste måten å avdekke medfødt hjertesykdom på.

Hjertekonsultasjon
Hjertekonsultasjon hos EMPET

Kliniske tegn til hjertesykdom

Nedsatt allmenntilstand og nedsatt mosjonstoleranse

Blant de tidligste tegnene på hjertesykdom hos hunder kan man se nedsatt allmenntilstand og nedsatt mosjonstoleranse.

Hunden er kanskje mer trøtt og ikke like utholdende som det den har vært. Den kan virke mindre interessert i å leke eller unngår aktiviteter den tidligere har hatt glede av. Noen hunder er mer urolige om natten og kan virke mer rastløse enn før.

Besværet og rask pust

Hjertesvikt defineres på forskjellige måter, men den vanligste definisjonen hos hund er utvikling av væskeansamling i kroppen, og som oftest i lungene, som følge av at hjertes funksjon er svekket. Hunder som har utviklet lungeødem vil puste raskt og tungt, også i hvile.

For å sjekke om hunden din har normal pustefrekvens, kan du telle hvor mange ganger hunden puster inn i løpet av et minutt. Dette gjøres når hunden sover eller hviler, og skal ikke overstige 30 innpust per minutt. Er du usikker, kan du filme hunden når den sover, så vil veterinæren kunne hjelpe deg med å evaluere pustemønster og pustefrekvens.

Redusert appetitt

Alvorlig hjertesykdom vil kunne føre til redusert appetitt, vekttap og tap av muskelmasse. Dette kan skyldes en kombinasjon av redusert blodtilførsel til fordøyelsessystemet og økt energiforbruk som hjertet prøver å kompensere for svekkelsen.

Hoste

Noen hunder utvikler hoste som følge av at hjertet trykker på luftveiene, men husk at det er mange andre årsaker til hoste. Ikke alle hunder med lungeødem hoster, og ikke alle hunder som hoster har hjertesykdom!

Mistanke hjertesykdom – hva gjør jeg?

Å ha en hjertesykdom er ikke alltid ensbetydende med å være syk eller å ha utviklet hjertesvikt. Hunder som utvikler hjertesvikt som følge av hjertesykdom må undersøkes og behandles umiddelbart.

Mange hjertesykdommer kan med fordel behandles i forkant av utvikling av hjertesvikt. Dersom din faste veterinær mistenker hjertesykdom, kan du be om henvisning til veterinær med etterutdanning innen kardiologi. Jo tidligere sykdom oppdages, jo større er sjansen for at hunden kan leve lenge og godt på tross av hjertefeil.

EMPET hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål om hjertesykdom. Snakk med din faste veterinær, så kan de sette deg i kontakt med en av våre kardiologer.

Sist oppdatert: 12. desember 2023