Hjertesvikt / lungeødem hos hund

Liten hund

Hos hunder er det vanligst å snakke om hjertesvikt når hunden har utviklet væskeansamling i lungene (lungeødem) som følge av alvorlig hjertesykdom.

I tillegg til at de puster tungt og raskt vil hunder med hjertesvikt være allment påkjent, samt kunne vise tegn til rastløshet om natten. Hunder med hjertesvikt kan også hoste, men det er mange hunder som hoster selv om de ikke har hjertesvikt. Hjertesvikt behandles med oksygen og vanndrivende medisinering tillegg til forskjellig type hjertemedisin avhengig av underliggende hjertesykdom.

Hunder med hjertesvikt kan også få væskeansamling i buk, rundt lungene og rundt selve hjertet. Ved mistanke om hjertesvikt tar dyrlegen røntgenbilder av brysthulen, eller ultralyd av lungene, for å se etter lungeødem. Ultralydundersøkelse av hjertet utføres av veterinærkardiolog etter at vanndrivende medisiner har hatt god nok effekt til at hunden tåler å ligge på siden. Kardiologen legger en behandlingsplan og skriver ut resept på livsviktige medisiner. Enkelte hunder har behov for intensivbehandling og blir da innlagt på sykehuset for å få oksygen og vanndrivende medisiner intravenøst. Som regel puster hunden lettere allerede noen timer etter oppstart av hjertesvikt-behandling. Behandling med hjertemedisiner er livslang i de fleste tilfeller, og det er vanlig med behov for dosejusteringer. For å sjekke om hunden får riktig dose vanndrivende anbefaler vi at man teller pustefrekvens hjemme når hunden sover, gjerne flere ganger i uken. Målet er å finne den laveste dosen av vanndrivende som har god nok effekt til å forhindre at det hoper seg opp væske i lungene igjen. Pustefrekvens (Sovende-Respirasjons-Rate, SRR), skal være under 30 innpust per minutt i søvn. Veterinæren gir råd om det er behov for å trappe opp eller ned på dose vanndrivende utfra hundens pustemønster og pustefrekvens. I tillegg til medisiner kan hunder med hjertesvikt ha fordel av spesial diett. Jevnlig moderat mosjon er viktig, men man må unngå veldig lange strabasiøse turer og følge med på hva hunden orker. Hunder som har utviklet hjertesvikt lever lengre og har bedre livskvalitet med riktige medisiner og jevnlig oppfølging. 

Frisk hund
Frisk hund uten væske i lunger
Lungeødem
Hund med lungeødem som følge av alvorlig hjertesykdom.

Skrevet av

  • Liva Ihle Vatne

    Veterinær, BVM&S CertVC (kardiologi), GPCertFelP (kattemedisin), Godkjent som screener av hjertesykdommer hos hund (NFVK) og katt (Pawpeds).
    Nydalen
  • HannaSofie Romstad

    Veterinær, CSAVP-Cardiology (Sertifisert kardiolog), Godkjent som screener av hjertesykdommer hos hund (NFVK)
    Skedsmo

Sist oppdatert: 19. desember 2023