Døgnåpen veterinærvakt 

Ring 820 90 390 ved akutt behov for hjelp utenom ordinær åpningstid.